Keeperstraining algemeen

 
Keeperstraining S.V. Lelystad ’67  ,    
                

Inleiding                           
Op de reguliere trainingsdagen kunnen keepers er bekaaid vanaf komen en bij veel voetbalverenigingen is keeperstraining afhankelijk van vrijwilligers die proberen er het beste van te maken.  Maar ook als het om keepers gaat moeten we zorgen voor een continue  doorstroming van (jeugd) keepers naar senioren teams.  E.e.a. moet gerealiseerd worden middels het aantrekken van goed gekwalificeerde keeper trainers die ook altijd bij dienen te blijven als het gaat om oefenstof en ook bereid zijn om zich te laten bijscholen.  Kortom: de keeper trainers dienen gekwalificeerd te zijn door middel van een opleiding KNVB of bereid zijn tot het volgen van een opleiding indien nodig. Bij S.V. Lelystad ’67 is in de loop van de laatste jaren  (vanaf ongeveer 2009) een steeds beter raamwerk neergezet met gekwalificeerde keeper trainers.
Hieronder volgen eerst wat algemene richtlijnen , taken , visies e.d. welke zijn opgesteld na overleg van Hoofd Coaches jeugd met Dhr. J. van Telgen , “Hoofd keepertrainers”.   In het voetbal leerplan wordt weergegeven welke vaardigheden bij welke leeftijdscategorie behandeld/beheerst moeten worden en dient als handleiding voor de trainers , waarbij eigen initiatief/inbreng van de keeper trainers uiteraard erg belangrijk blijft.

Visie inzake keepers F pupillen afdeling
Voor de keepers in deze categorie zijn er geen trainingen.   De visie algemeen bij de KNVB, alsmede S.V. Lelystad ’67, is dat deze kinderen om toerbeurt kunnen keepen en voetballen , met als achterliggende bedoeling om bij iedereen de ontwikkeling van de voetbalvaardigheden en algemene coördinatie te bevorderen.  Wel is het aan te raden om goede keepers in de F pupillen die moeten doorstromen naar de E pupillen al een aantal malen specifiek te gaan trainen ter voorbereiding op de keepers trainingen die gaan komen. In de tweede seizoenhelft dient via scouting een selectie van een aantal  (2 a 3) keepers gemaakt te worden voor de aansluiting.   Het moeten dan ook keepers zijn die echt gemotiveerd zijn en ook al weten dat ze hierin verder willen.  Communicatie met hun ouders in dezen ook belangrijk.

Takenpakket jeugdkeeper trainers
Vanaf de E categorie keeper training aanbieden op zijn of haar niveau
Begeleiding van keepers tijdens wedstrijden
Op zaterdag de keepers bekijken om vorderingen te meten
De bekeken wedstrijden met keepers nabespreken
Persoonlijke omstandigheden (als het gaat om school bijvoorbeeld) goed in de gaten houden , daar keepers 1 maal in de week extra trainen.
Goed contact onderhouden met trainers inzake vorderingen/ontwikkelingen van de keepers
Het in overleg met betrokkenen de keepers in de juiste teams plaatsen.

Individuele trainingen keepers
De keeper trainingen moeten een dusdanige opbouw hebben zoals vermeld in dit leerplan.  Er wordt met de keepers erg individueel getraind en men moet goed rekening houden met hun eigen niveau ;  zo worden ook de groepen samengesteld.  Maar als een keeper meer aankan (bijvoorbeeld als het gaat om fysiek en inzicht) en zijn groep “ontstijgt” kan dit inhouden dat betreffende keeper aansluit bij een hogere groep.

Ontwikkeling voetbal kwaliteiten
De keepers zullen niet alleen getraind dienen te worden op specifieke keeper technische kwaliteiten aangaande verwerking van de bal zoals duiken en vangen e.d. , maar zij moeten in het hedendaagse voetbal ook goed mee kunnen voetballen.  De voetbalkwaliteiten van een keeper worden het best en vaakst getraind tijdens de team trainingen.  Het is zeer belangrijk dat keepers op een goede manier betrokken worden bij de groepstraining van zijn team om voetbaltechnieken te verbeteren.  Dus keepers regelmatig betrekken bij spel en oefenvormen.

Indeling selectie keepers jeugd
E pupillen  -  E1 t/m E5
D pupillen -  D1 t/m D3                                 
C junioren -  C1 t/m C3        
B junioren -  B1 t/m B2        
A junioren   -  A1 t/m A2

De bovenstaande indeling wordt redelijk strak gehanteerd , maar staat niet altijd voor 100 % vast daar het wel eens voor kan komen dat er meer(dere) talentvolle keepers in een categorie aanwezig zijn.  De keeper trainers bepalen uiteindelijk wel de groepsgrootte , maar uiteraard is er wel een overleg aan vooraf gegaan met betrokkenen.   De selectie keepers in bovengenoemde groepen dienen 1 maal in de week te worden getraind.  Deze selectie groepen worden bewust klein gehouden om individueel te kunnen trainen.   De groepen kunnen wel eens samengevoegd worden als het gaat om het behandelen van een aantal theoretische zaken , immers:  er wordt ook (veel) geleerd door samen over het specifieke keepers vak te praten.
Aan de overige keepers jeugd die niet in de selectie groepen zitten wordt ook een training aangeboden. Daar deze een grote groep vertegenwoordigen wordt een indeling gemaakt om de grootte van de groep beheersbaar te houden , mede om de kwaliteit/inhoud van de trainingen te blijven waarborgen.

Selectie procedure jeugdkeepers
In de selectie teams worden de keepers geplaatst na goed overleg tussen de selectie trainers en keeper trainers.  Als het gaat om de niet selectie teams dienen de wedstrijdsecretarissen in een goede samenspraak met de keeper trainers en jeugd trainers van betreffende teams de keepers in de juiste teams te plaatsen.  Van belang is dat er bij de keepers een continu proces plaatsvindt van beoordeling ; door goed en tijdig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van de keepers is het moment van toewijzing/plaatsing makkelijker en sneller te realiseren.  Keeper trainers hebben een belangrijke “signaal functie” in dezen.

In het voetbal leerplan is een keeper- leerplan  kort samengevat waarbij rekening wordt gehouden als het gaat om vaardigheden gekoppeld aan leeftijd zoals dat ook in dat leerplan geldt als het om veldspelers gaat.  Uiteraard blijft eigen inbreng en ervaring van keeper trainers erg belangrijk , daar zij de expertise moeten bezitten als het om het “vak” keepen gaat.

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!