Aanmeldformulier - SV Lelystad '67

Aanmeldformulier

Aanmeldingsformulier

SV Lelystad '67 is een vereniging van en voor leden.

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de volgende regels met betrekking tot het lidmaatschap, te weten:

Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt telefonisch of schriftelijk vóór 1 juli en uitsluitend bij de
ledenadministrateur van de vereniging. Bij opzegging ná 1 juli moet alsnog het resterende deel van het jaarlijkse contributiebedrag worden betaald. Bij overschrijving van/ naar een andere vereniging ligt deze datum nog eerder nl. vóór 1 juni. De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het bestuur ná goedkeuring tijdens de algemene
ledenvergadering;

Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging SEPA-machtiging aan SV Lelystad '67 om de verschuldigde contributie in innen in de gestelde termijnen.

Vul of je rekening nummer in of je akkoordnummer van het Jeugd- en cultuurfonds.
Meer informatie vind je op https://jeugdfondssportencultuur.nl 
* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!